وب سایت کارآفرینی و تعاملات اجتماعی

وب سایت تعاملات اجتماعی و کارآفرینی ، متعلق به مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا می باشد و یکی از مهمترین بخش های این دانشگاه به شمار میرود.امکاناتی نظیر ثبت نام در مرکز کارآفرینی و تعاملات اجتماعی ، ثبت نام در کارگاه های مختلف و انجام تست های مختلف شخصی و کاری ، در کنار مقاله های گوناگون و متنوع ، این وب سایت را به یک وب سایت جامع و کامل در این حوزه تبدیل کرده است.

تکنولوژی های استفاده شده

WordPress

PHP 5.3.3

jQuery 2.0.3

Google Font API