طراحی لوگو مبلمان کلکسیونر

کارفرما

مبلمان کلکسیونر

تکنولوژی های استفاده شده

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop