طراحی لوگو نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی

کارفرما

شرکت رستاک پاد ویژن

تکنولوژی های استفاده شده

Adobe Illustrator