طراحی لوگو نمایشگاه صنایع هوایی فرودگاه امام خمینی (ره)

کارفرما

شرکت رستاک پاد ویژن

تکنولوژی های استفاده شده

Adobe Illustrator